Chinese Software


English 簡體

歡迎惠登廣告!


    本網站流量日益增大﹐已成為適宜做廣告之地。為資助進一步改善漢王簡系列軟件﹐使人們輸入漢字更加方便﹐歡迎您在此登廣告〔保証低價〕。聯系方式﹕電郵hanwj178@gmail.com               

    謝謝!